• Załóż swoje konto!
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
You are here: Home Zbawienie!

Zbawienie

Email Drukuj PDF

WSTĘP:

Co czeka mnie po śmierci? Niebo, czy piekło? Co zrobić żeby być zbawionym?

Jeśli zadajesz sobie takie pytania i nie możesz znaleźć na nie odpowiedzi, lub Twoja odpowiedź zaczyna się od słów: „Mi się wydaje...”, „Uważam, że...”, „Według mnie...” lub podobnie, to koniecznie potrzebujesz zasięgnąć fachowej porady u eksperta. Ekspert w tej dziedzinie jest tylko jeden i jest nim sam Bóg. Alfa i Omega, stwórca nieba, ziemi i człowieka, udziela jednoznacznych odpowiedzi na te pytania w swoim liście do ludzi. Listem tym jest Biblia – Jego Słowo skierowane właśnie do Ciebie. Nie ufaj więc temu co Ci się wydaje, lecz sprawdź co mówi na ten temat Bóg: "Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci." Zapewniam Cię, że jeśli podejdziesz do tematu poważnie, z otwartym sercem, to niebawem poznasz najbardziej skrywaną tajemnicę wszechświata. Potrzebujesz zrobić zaledwie kilka kroków, aby sięgnąć po największy skarb - przygotowany przez Boga specjalnie dla Ciebie. Tym skarbem jest bilet do Nieba - ZBAWIENIE!

 

KROK PIERWSZY: Uświadom sobie, że jesteś grzesznikiem i to oddziela Cię od Boga.

Jeśli uważałeś się do tej pory za przeciętnie sprawiedliwego człowieka, to zobacz co mówi o Tobie Biblia: "Zaiste, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył." Każdy człowiek jest grzeszny, "Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej." Tym samym każdy człowiek jest przestępcą Bożego prawa zwanego „zakonem”. Prawo to jest znacznie bardziej surowe niż może Ci się wydawać. Mówi bowiem: "Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego." Te wersety jednoznacznie definiują nasz status przed czystym i świętym Bogiem – winny i brudny grzesznik. "I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona..." Grzech jest więc także powodem naszego oddzielenia od Boga.

 

KROK DRUGI: Musisz uznać, że jako grzesznik zasługujesz na tylko jeden wymiar kary – śmierć, czyli wieczne potępienie w piekle:

"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć...” i dobre uczynki nie pomogą Ci się oczyścić z zarzutów: "... z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek." Głównym celem Bożego prawa (zakonu) jest więc uświadomienie nam, że jesteśmy grzesznikami: „Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.” a wykonywanie Bożych przykazań w żaden sposób nie może być nam poczytane za usprawiedliwienie: „A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista...” Jeśli w pełni zdasz sobie z tego sprawę, jesteś gotowy na następny krok.

 

KROK TRZECI: Zrozum, że jest tylko jeden sposób na usprawiedliwienie Cię z grzechu.

Bóg posłał na ziemię swojego ukochanego Syna - Jezusa, aby to On wziął na siebie wszystkie konsekwencje naszego grzechu: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." To właśnie Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu zapłacił za wszystkie nasze grzechy, dając tym samym dowód swojej ogromnej miłości do nas. „Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” Jezus przelał swoją drogocenną krew, abyśmy mogli zostać oczyszczeni przed Bogiem z naszych win. „W Nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego.”

 

KROK CZWARTY: Uwierz, że zbawienie jest darem Bożej łaski dla Ciebie.

Wierzący w ofiarę Jezusa usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie” i nie ma to nic wspólnego z uczynkami. „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar: Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.”  Poleganie na swoich dobrych uczynkach w dziele zbawienia Biblia nazywa przekleństwem: „Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.” Dlatego też Bóg daje nam doskonałą alternatywę – usprawiedliwienie z łaski wyłącznie przez wiarę: „Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość.” Jeśli więc widzisz swoje odkupienie tylko i wyłącznie poprzez zastępczą śmierć Jezusa na krzyżu i chcesz uczynić go swoim osobistym zbawicielem to przypieczętuj to wykonując ostatni krok :)

 

KROK PIĄTY: Przyjmij Jezusa jako swego Zbawiciela modląc się np. takimi słowami:

Panie Jezu, jestem grzesznikiem i tylko w Tobie widzę dla mnie ratunek. Potrzebuję Cię. Przebacz mi i oczyść mnie ze wszystkich moich grzechów. Wierze, że umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś.  Przyjmuję Cię teraz jako mojego osobistego Zbawiciela. Dziękuję Ci za Twoją przelaną krew, która zmyła mój każdy grzech.

Jeśli ta modlitwa wyraża stan Twojego serca to GRATULUJĘ! - Stałeś się na zawsze czysty przed Bogiem, Twoje imię zostało właśnie zapisane do Księgi Żywota i narodziłeś się na nowo jako Boże dziecko. Gdybyś chciał podzielić się swoimi przeżyciami z tego wydarzenia, albo masz jakieś wątpliwości - koniecznie daj nam znać :)