• Załóż swoje konto!
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
You are here: Home Baza słowa Słowo dnia

Słowo dnia

da rownanie

Właściwa kolejność

Jedną z misji Jezusa na ziemi było wprowadzenie ludzi w Boże Królestwo. To, co przepadło wraz z wygnaniem Adama i Ewy z raju, ponownie stało się dostępne. Smutną prawdą jest jednak to, że przytłaczająca liczba ludzi nie chce do Boga przychodzić. Przyczyny są dwie. Albo nie widzą potrzeby, albo obraz Boga, z jakim się zetknęli, nie zachęca do nawiązania z Nim relacji. Jeżeli już są zbawieni, pozostają na tym etapie, nie mając pojęcia, że powinni rozprawić się z różnymi rzeczami ze swojego życia, z rzeczami, które człowiek ma zanim się nawróci, ale są to rzeczy-substytuty – czyli mądrość, ale diabelska, miłość, ale diabelska, pokój, ale diabelski…

Diabeł dał człowiekowi substytuty tego, co ma do zaoferowania Bóg – pod tymi samymi hasłami kryje się jednak coś zupełnie innego.

Więcej…

 
prad

Uznaj swoje słabości i przełącz się na źródło mocy

Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, opowiadał ludziom o tym, że przybliżyło się do nich Boże Królestwo. Wielu odpowiedziało na to wołanie. Mnóstwo ludzi zostało uzdrowionych, uwolnionych i oczyszczonych. Ci, którzy naprawdę wierzyli w słowa Jezusa, często przebywali w Jego obecności, nawet jeżeli z tego powodu ryzykowali życiem. Uczniowie widzieli w Jezusie kogoś ważnego, kogoś, za kim warto pójść, bez względu na cenę. Miewali różne momenty – od pewności, że Jezus jest Synem Bożym, po wyparcie się Go, ale byli tylko ludźmi, którzy wtedy jeszcze nie do końca zdawali sobie sprawę z dziejących się wokół nich wydarzeń i dopiero zaczynali swoją przygodę z chrześcijaństwem. Co ich wyróżniało, to to, że traktowali Jezusa jako kogoś, kto posiada ogromne zasoby zaspokojenia w każdej dziedzinie, jednocześnie zdając sobie powoli sprawę z własnych braków. Na tym polegało chrześcijaństwo – wielkie zaspokojenie spotkało się z równie wielkim zapotrzebowaniem.

Więcej…

 
da rozmowa

Naucz się uważnie słuchać

Jedna z ksiąg Biblii opowiada o królu Izraela, który panował tuż przed Dawidem. Saul początkowo znalazł upodobanie w oczach Bożych, ponieważ jego serce współgrało z Bożym sercem, miał te same cele, wizje, pragnienia. Z czasem jednak Saul odwrócił się od Boga i zaczął podejmować własne decyzje, teraz zupełnie odmienne. Ich drogi rozminęły się, dlatego Bóg nie mógł dłużej popierać działań Saula.

Kiedy prorok Samuel przyszedł do króla i zapytał go, dlaczego z ostatniej wyprawy mającej na celu podbicie Amalekitów, Saul oszczędził ich władcę – Agaga, oraz zostawił to, co najprzedniejsze wśród zwierząt, a także wartościowe rzeczy, podczas gdy Bóg chciał, aby nic, co zepsute wśród Amalekitów, nie trafiło do Izraela, więc wydał rozkaz zniszczenia wszystkiego, co związane z tym plemieniem, Saul zasłaniał się tym, że zrobił to dla Boga. Ale już wtedy serce króla znajdowało się daleko od Pana.

Więcej…

 
da armata

Umysł -> Serce -> Uczynki

Biblia mówi, że diabeł chodzi wokoło nas jak lew ryczący. To znaczy, że diabelskie pociski są już załadowane i wycelowane w naszą stronę. Potrzebują tylko odpalenia. Dzieje się to przez pychę i chwałę – dwa podstawowe elementy, za którymi kryje się diabeł i przez które otwieramy się na jego działanie.

Podstawowym problemem człowieka jest bałwochwalstwo – stawiamy na piedestale coś, co jest ważniejsze od Jezusa. W tym momencie, ponieważ bałwochwalstwo łączy się z pychą i chwałą, człowiek automatycznie wchodzi pod demoniczną moc. Manifestuje się to chorobami, zmartwieniami, okolicznościami…

Więcej…